Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui

HOME

STATUT

REGULAMENT

LEGISLATIE

EXAMENE/CURSURI

GRAD PRINCIPAL

INFIRMIERI

ANUNTURI IMPORTANTE

CONTACT

VERSIUNE VECHE

CARTE DE VIZITA

MEMBRI

COD DE ETICA

NOUTATI / EVENIMENTE

LINK-URI UTILE

EMC

CONFERINTELE ORDINULUI

DOCUMENTE OMS

COMISIA DE MOASE

 

 

 

Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal- sesiunea 2015


Și în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali pot susține examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizației sunt îndreptate ca și până acum, spre oferirea de sprijin și transmiterea informațiilor corecte, către membrii noștri.

Pentru informații legate de examenul de grad principal din acest an,  punem la dispoziția persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 și OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă Ord MS 651-2015     Ord MS 652-2015

Mulțumim membrilor noștri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, cât și pentru consultarea site-ului nostru în vederea obținerii tuturor informațiilor legate de profesie, organizația noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce țin de reglementarea și exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical în România.

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada

Activitatea

Atribuţii/Responsabil

Art. N

28.08.2015

Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen

Ministerul Sănătăţii

Art.5 (3)

18.09.2015

Publicarea, anunţului de examen în săptămânalulViaţa Medicală

Ministerul Sănătăţii

Art.5 (1)

18.09.2015

Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen

Ministerul Sănătăţii

Art. 6(1)

01.10.2015

Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen

Preşedintele filialei OAMGMAMR

Art. 7 (1)

01.10.2015

Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen

Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS)

Art. 7 (1)

02.10.2015

Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen

Comisia centrală de examen

Art. 12 (e)

05-22.10.2015

Perioada de înscriere

Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR

Art. 16 (1)

 

23-28.10.2015

Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatuluiAdmissauRespins”– afişarea listei candidaţilor declaraţiAdmis

-primirea contestaţiilor dosarelor

Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR

Art. 16 (2,3,4)

26.10.2015

Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti

Comisia de elaborare a subiectelor

Art. 19 (1)

27.10.2015

Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi

Comisia de elaborare a subiectelor

Art. 19 (1)

29.10.2015

Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilăasistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00)

Comisia locală de examen

Art. 19 (3)

29-30.10.2015

Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti

Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015

Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilăalte categorii de candidaţi (orele10.00-12.00)

Comisia locală de examen

Art. 19 (3)

30-31.10.2015

Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi

Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

01.11.2015

Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti

Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

02.11.2015

Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi

Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

01-02.11.2015

Afişarea rezultatelor

Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR

Art. 30 (2)

Organizația noastră are atribuții principale în organizarea și desfășurarea acestui examen, dintre care menționăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen,  organizarea sesiunii de instruire a preşedinţilor comisiilor locale de examen, elaborarea și transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor județene ale OAMGMAMR, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei de exemen,  în limita bugetului stabilit, asigurarea spaţiului necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (transmiterea documentaţiei de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplinește și alte atribuții legate de înscrierea candidaţilor, asigurarea logisticii şi a personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.

 

 

 

© Copyright 2009, ERACONSULT

[ Home ][ Statut ][ Regulament ][Legislatie ][ Examene / Cursuri ][ Contact ][ Versiune Veche ]

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates