Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui

HOME

STATUT

REGULAMENT

LEGISLATIE

EXAMENE/CURSURI

GRAD PRINCIPAL

INFIRMIERI

ANUNTURI IMPORTANTE

CONTACT

VERSIUNE VECHE

CARTE DE VIZITA

MEMBRI

COD DE ETICA

NOUTATI / EVENIMENTE

LINK-URI UTILE

EMC

CONFERINTELE ORDINULUI

DOCUMENTE OMS

COMISIA DE MOASE

 

 

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui

 

 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Descarca in format PDF

 

Legea nr. 53 -  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Descarca in format PDF

 

Hotărâre nr. 8 din 21.03.2013- privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE NR. 8/ 21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea
Descarca in format PDF

 

Hotărâre nr. 10 din 21.03.2013- privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE NR.10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei

Descarca in format PDF

Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

HOTĂRÂRE   Nr. 1 din 12 martie 2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate EMITENT:      ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010 Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă

Descarca in format PDF

 

Hotărâre nr. 23 din 27.09.2013- pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, persoane juridice

HOTĂRÂRE NR. 23/27.09.2013 pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuăpersoane juridice Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de 27.09.2013,         având în vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă

Descarca in format PDF

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 28 octombrie 2008
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
Descarca in format PDF (379.98 Kb)

Hotarare de Guvern privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si a modului de acordare a acesteia.
Descarca in format PDF (59.8 Kb)

Noul Proiect de Lege privind: Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
Descarca in format PDF (301.00 Kb)

Noul Ordin al MSP privind: Aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie.
Descarca in format PDF (301.00 Kb)

Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.
Descarca in format PDF (2.49 Mb)

Actele necesare pentru obtinerea Dreptului de Practica Profesionala
Descarca in format PDF (71.2 Kb)

Criterii necesare de indeplinit de catre asistentii medicali in vederea angajarii acestora in domeniul sanitar
Descarca in format PDF (72.0 Kb)

Descrierea standardelor profesionale din domeniul medical respectiv profesiile de: Acustician-audioprotezist, Asistent medical anestezie terapie intensiva, Asistent medical chirurgie, Asistent medical dietetica-nutritie, Asistent medical farmacie, Asistent medical generalist, Asistent medical de laborator, Asistent medical neonatologie, Asistent medical obstetrica-ginecologie, Asistent medical radiologie, Asistent medico-social, Asistent social in penitenciar, Infirmiera, Maseur, Nursa.
Descarca in format PDF (2.29 Mb)

Directiva Europeana privind Certificatului de conformitate
Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu data de 26.11.2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.
Descarca in format PDF (72.0 Kb)

Lege nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004
Descarca in format PDF (127.999 Kb)

Lege nr. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001
Citeste mai mult...

ORDONANTA   Nr. 23 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.
Citeste mai mult...

Ordin nr. 180 din 05/03/2003
privind eliberarea autorizatiei de libera practica medicala pentru personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 17/03/2003
Citeste mai mult...

Hotarare nr. 1.477 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza
Publicat in Monitorul Oficial, nr. 10 din 8 ianuarie 2004
Citeste mai mult...

Ordonanta de urgenta nr. 123 din 11/12/2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 22/12/2003
Citeste mai mult...

Ordin nr.979 din 30/07/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.724 din 11/08/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica
Citeste mai mult...

Ordin nr.66 din 08/02/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.123 din 15/02/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie
Citeste mai mult...

Ordin nr.93 din 05/02/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.131 din 28/02/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie
Citeste mai mult...

LEGE Nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii EMITENT:PARLAMENTUL PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 28 aprilie 2006  Descarca 

ORDIN privind aprobarea Normelor de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare Descarca 

LEGE privind asistenta comunitara Descarca 

LEGE malpraxis-ului Descarca in format PDF (53.0 Kb)

Lege nr.46 din 21/01/2003 a drepturilor pacientului
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.51 din 29/01/2003 Descarca in format PDF (31.2 Kb)

Ordonanta de urgenta nr.123 din 11/12/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.919 din 22/12/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Descarca in format PDF (137.00 Kb)

Ordin nr.142 din 07/03/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.185 din 18/03/2002 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie Descarca in format PDF (137.00 Kb)

Monitorul Oficial nr.451 din 27/05/2005 privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor  Descarca in format PDF (259.00 Kb)

Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii  Descarca in format PDF (275.00 Kb)

Ordonanta de urgenta nr.115 din 24/11/2004 privind maririle salariale  Descarca in format PDF (275.00 Kb)

Contractul colectiv de munca 2005-2007  Descarca in format PDF (434.00 Kb)

Codul muncii actualizat 2005  Descarca in format PDF (378.00 Kb)

Lege privind raspunderea civila a personalului medical  Descarca in format PDF (378.00 Kb)

Contractul colectiv de munca pe anul 2007 - 2010  Descarca in format PDF (233.00 Kb)

Certificate si adeverinte necesare pentru a lucra in UE  Descarca in format PDF (59.00 Kb)

Ordin din 2007 privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza Hotararii de Guvern nr. 797/1997  Descarca in format PDF (101.00 Kb)

Anexa la O. M.Ed.C. nr. 760/03.04.2007 Instructiuni privind organizarea si desfasurarea examenului pentru reconstituirea situatiilor scolare Descarca in format PDF (74.00 Kb)

Ordonanta Nr. 23 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Descarca in format PDF (71.00 Kb)

Ordin Nr. 721 din 07/07/2005 privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 Descarca in format PDF (131.00 Kb)

Hotarare adoptata la Suceava octombire 2007 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea O.A.M.M.R. Descarca in format PDF (67.00 Kb)

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European privind recunoasterea calificarilor profesionale Descarca in format PDF (382.00 Kb)

Legea 96 din 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania Descarca in format PDF (382.00 Kb)  

© Copyright 2009, ERACONSULT