Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui


 
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui
Iulie 2009
Decizii dupa sedinta Consiliului National


         Consilierii nationali au adoptat noi modificari ale Programului national de educatie continua, Codul de etica al asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical, Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului, Strategia organizatiei si au discutat despre posibilitatea reluarii creditarii cursurilor on line.
         Membrii Consiliului National întruniti în sedinta de la sfârsitul lunii iunie au reanalizat Programul de educatie continua si au decis modificarea unor prevederi. Astfel, au renuntat la limita de 15 credite maxim/curs, regula care va fi luata în calcul în acordarea creditelor ramânând doar cea de 1 credit pe ora de curs. A fost majorat numarul orelor de curs pe zi de la maximum sase la maximum opt ore, iar asistentii medicali si moasele care au acumulat credite suplimentare într-un an vor putea reporta pentru anul urmator 15 credite.
         Consilierii au luat în calcul si posibilitatea reluarii creditarii cursurilor on line, astfel încât sa faciliteze accesul membrilor organizatiei la forme de EMC. Propunerile si discutiile au vizat însa gasirea unor metode de evaluare a participarii la cursuri on line care sa garanteze acumularea cunostintelor prin aceasta forma de educatie continua. Propunerile consilierilor, care nu au fost adoptate însa înca, au fost ca membrii organizatiei sa poata accesa on line suportul de curs, iar evaluarea cunostintelor sa se realizeze la sediul filialelor, pe baza unui examen.
         În privinta Proiectului de protocoale de practica, membrii Consiliului National au hotarât ca documentul sa fie înaintat Departamentului profesional stiintific, care va reanaliza documentul, va lua legatura cu asistenti medicali care lucreaza în unitati medicale si va prezenta un raport final în luna septembrie, la urmatoarea sedinta a Consiliului National.
         Consilierii au votat, de asemenea, si componenta si presedintii Comisiilor de specialitate ale organizatiei, iar lista poate fi citita pe siteul www.oamr.ro.
         La întâlnirea consilierilor a fost prezentat si Acordul de colaborare al OAMGMAMR cu Ordinul asistentilor medicali din Spania si propunerea de proiect de parteneriat cu Ordinul asistentilor din Irlanda, cu cel din Spania si cu Federatia Sanitas.
         Primul Acord de colaborare are în vedere colaborarea cu organizatia de reglementare din Spania pe mai multe domenii. Este vorba despre posibilitatea organizarii de cursuri de masterat si doctorat pentru membri ai Ordinului sub egida Universitatii Complutense din Madrid si participarea la cursuri de specializare sub egida aceleiasi universitati, cursuri care sunt echivalente cu masterate. De asemenea, acordul prevede participarea la forme de educatie continua dar si gasirea unor modalitati de garantare a drepturilor legale pentru membrii Ordinului care lucreaza în Spania.
         Al doilea Acord de parteneriat va fi depus pentru aceesare de fonduri europene si este axat pe schimb de experienta cu organizatiile amintite prin stagii de practica, organizarea unor conferinte si seminarii si participarea la forme de EMC.


© Copyright 2009, ERACONSULT
[ Home ][ Statut ][ Regulament ][Legislatie ][ Examene / Cursuri ][ Contact ][ Versiune Veche ]
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates