Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui 
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui

Descarca in format PDF (290 Kb)


STATUTUL ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMÂNIA

HOTARÂRE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 26 februarie 2009
   În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,
   Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România emite urmatoarea hotarâre:
ART. 1
   Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România adopta Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 2
   Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, Mircea Timofte Bucuresti, 10 februarie 2009.
Nr. 1.
ANEXA 1
STATUTUL Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România
CAPITOLUL I
Denumirea, sediul si forma juridica
ART. 1
   (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, denumit în continuare si OAMGMAMR, este înfiintat si organizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si este continuatorul de drept al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.
   (2) Denumirea Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România va fi înscrisa în toate documentele, actele si înscrisurile care emana de la acesta, cu mentionarea sediului, a codului fiscal si a conturilor OAMGMAMR.
ART. 2
   Sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este în municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.
ART. 3
   Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat si cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita aceste profesii liberale de practica publica autorizate.
ART. 4
   Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are sigla, drapel, stampila si însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispozitiilor legale.

Capitolul Urmator 


© Copyright 2009, ERACONSULT
[ Home ][ Statut ][ Regulament ][Legislatie ][ Examene / Cursuri ][ Contact ][ Versiune Veche ]
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates