document-428335_1920

Asigurare de malpraxis

Cunoscută şi sub denumirea de asigurare de maplraxis, asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli profesionale este documentul care asigură asistentul medical/moaşa împotriva riscurilor ce decurg din exercitarea profesiei pentru prejudicii produse prin acte de malpraxis. Poliţa se poate încheia la societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. O xerocopie a asigurării trebuie depusă […]