MISIUNEA NOASTRA

Facebook cover OAMR no margin

Ce este OAMGMAMR?

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională nonguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesiunea de asistent medical.

Juramantul asistentului medical

,,În numele Vieţii şi al Onoarei,
jur să îmi exercit profesia cu demnitate,
să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”

Activitatea OAMGMAMR

OAMGMAMR îşi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Ordinul are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Organizaţia acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali din România. Organizatia are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile etc.

OAMGMAMR este organizat

OAMGMAMR se organizează şi funcţionează în baza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, astfel cum a fost aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, a statutului organizaţiei şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Sediul Filialei Vaslui este în Vaslui, strada Husului, bloc 159, scara A, parter (langa Scoala Generala numarul 7)

Ca organizaţie profesională, OAMGMAMR Vaslui apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi. De asemenea, apără onoarea profesională a asistenţilor medicali, precum şi respectarea, de către aceştia, a obligaţiilor ce le au faţă de pacienţi şi de sănătatea publică.

Filiala Vaslui acţionează prin toate mijloacele legale pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului acesteia.