• DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
  • DIRECTIVA 2011/24/UE, din 9 martie 2011, a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere
  • Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Drepturile pacientului”