Lista documentelor necesare obţinerii certificatului de membru: