Legislație națională

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din RomâniaClick aici pentru descarcare
 • HOTĂRÂRE privind adoptarea Codului de Etică şi Deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
 • METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali  Click aici pentru descărcare
 • Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană – Click aici pentru descărcare
 • Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical între filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
 • ANEXA I – MODEL CERERE DE TRANSFER – Click aici pentru descărcare
 • ANEXA II – MODEL NOTĂ DE TRANSFER – Click aici pentru descărcare
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini. Măsurile compensatorii în vederea recunoaşterii profesionale în România  Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea nr.25 din 14.09.2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătateClick aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE NR. 6/14.02.2017 privind reglementarea situaţiei membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care deţin titlul de calificare de licenţiat în nutriţie şi dietetică precum şi a membrilor care deţin o diplomă de licenţă de fizioterapeutClick aici pentru descărcare
 • Hotărârea Nr. 32 din 23.09.2016 privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali – Click aici pentru descărcare
 • ANEXELE NR. 1 – 3 Click aici pentru descărcare
 • Hotărâre Nr. 6/17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE Nr. 4 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţClick aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE Nr. 3/17.03.2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – ANEXĂ – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE  Nr. 1 din 17 martie 2016 pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea Nr. 469 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare – Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea nr. 22/04.06.2015 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE Nr. 20/27.03.2015 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE Nr. 19/27.03.2015 privind stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE nr.17/27.03.2015 privind evidenţa cetăţenilor străini precum şi a cetăţenilor români care au absolvit studiile în străinătate – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE Nr. 14/27.03.2015 pentru aprobarea taxei de avizare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent – Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea nr 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare şi reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicaliClick aici pentru descărcare
 • Ordin nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar – Click aici pentru descărcare
 • Hotărârea Nr. 14 din 11 Decembrie 2014 privind înscrierea membrilor în OAMGMAMR – Click aici pentru descărcare
 • Ordinul nr. 1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent – Click aici pentru descărcare
 • Ordinul nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie – Click aici pentru descărcare
 • Hotărâre nr.10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal – Click aici pentru descărcare
 • HOTĂRÂRE nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor – Click aici pentru descărcare
 • Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 1.303 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări – Click aici pentru descărcare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească – Click aici pentru descărcare
 • ORDIN nr. 66 din 8 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie – Click aici pentru descărcare