Legislație națională

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România -Click aici pentru descarcare
HOTĂRÂRE privind adoptarea Codului de Etică şi Deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali – Click aici pentru descărcare
Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană – Click aici pentru descărcare
Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical între filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
ANEXA I – MODEL CERERE DE TRANSFER – Click aici pentru descărcare
ANEXA II – MODEL NOTĂ DE TRANSFER – Click aici pentru descărcare
Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini. Măsurile compensatorii în vederea recunoaşterii profesionale în România – Click aici pentru descărcare
Hotărârea nr.25 din 14.09.2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE NR. 6/14.02.2017 privind reglementarea situaţiei membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care deţin titlul de calificare de licenţiat în nutriţie şi dietetică precum şi a membrilor care deţin o diplomă de licenţă de fizioterapeut – Click aici pentru descărcare
Hotărârea Nr. 32 din 23.09.2016 privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
Hotărârea Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali – Click aici pentru descărcare
ANEXELE NR. 1 – 3 – Click aici pentru descărcare
Hotărâre Nr. 6/17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE Nr. 4 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE Nr. 3/17.03.2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
ANEXĂ – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE  Nr. 1 din 17 martie 2016 pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 – Click aici pentru descărcare
Hotărârea Nr. 469 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare – Click aici pentru descărcare
Hotărârea nr. 22/04.06.2015 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE Nr. 20/27.03.2015 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE Nr. 19/27.03.2015 privind stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE nr.17/27.03.2015 privind evidenţa cetăţenilor străini precum şi a cetăţenilor români care au absolvit studiile în străinătate – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE Nr. 14/27.03.2015 pentru aprobarea taxei de avizare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent – Click aici pentru descărcare
Hotărârea nr 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare şi reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – Click aici pentru descărcare
Ordin nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar – Click aici pentru descărcare
Hotărârea Nr. 14 din 11 Decembrie 2014 privind înscrierea membrilor în OAMGMAMR – Click aici pentru descărcare
Ordinul nr. 1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent – Click aici pentru descărcare
Ordinul nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie – Click aici pentru descărcare
Hotărâre nr.10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal – Click aici pentru descărcare
HOTĂRÂRE nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor – Click aici pentru descărcare
Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 1.303 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări – Click aici pentru descărcare
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească – Click aici pentru descărcare
ORDIN nr. 66 din 8 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie – Click aici pentru descărcare