Vă reamintim că de la data de 3 OCTOMBRIE 2022 începe acțiunea de eliberare a AVIZELOR de exervcitare a profesiei de asistent medical  pentru anul 2023.
Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2022 sau în luna ianuarie 2023, vă rugăm să aduceți DOSARUL cu actele necesare pentru eliberarea AVIZULUI 2023 începând cu 3 OCTOMBRIE 2022, astfel:

 • 03 – octombrie 2022 – 31 octombrie 2022 – vor depune dosarele asistenții medicali la care angajatorul le oprește cotizația pe statul de plată (ex: Spitale, Ambulatorii de Specialitate, Asistenți medicali comunitari, DGASPC, Ambulanță, Dializă, Medicină Școlară, D.S.P. , Centre de Asistență Medico-Socială, Penitenciar)

Delegații (asistenții medicali șefi de secție) care depun dosarele pentru colegi, vor anexa cererea însoțită de tabelul nominal cu datele colegilor. ( atașăm modelul)

 • 01 noiembrie 2022 – 09 decembrie 2022 – vor depune dosarele asistenții medicali din mediul privat (ex: C.M.I. , Cabinete de specialitate, Laboratoare, Farmacii , Unități Militare, Spitale Private, Policlinici Private, Voluntari) ( atașăm modelul cererii )

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2022 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri a OAMGMAMR Filiala Vaslui https://oammrvs-emc.ro și pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL  http://emc.oamr.ro 

 Documentele necesare pentru obținerea avizului:

 1. CEREREA TIP ( conform modelelor anexate)
 2. Copia Asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională VALABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2023 – 31 DECEMBRIE 2023. NU vom prelua dosare CU ASIGURĂRILE INCOMPLETE PENTRU ANUL 2023!
 3. Certificatul de Membru în original.
 4. – 30 credite EPC pentru întreg anul 2022 (copiile certificatelor de absolvire a cursurilor EPC dacă acestea nu sunt efectuate pe platforma de cursuri a filialei Vaslui) pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2022
 5. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali care şi-au schimbat cartea de identitate în anul 2022.
 6. RAPORT per salariat din REVISAL semnat, ștampilat, datat, emis în luna în care solicită eliberarea avizului pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ.
 7. Dovada achitării cotizației de membru integral pentru anul 2023 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ ! ( modul de calcul este: 1% din salariul de încadrare x 12 luni/ an) Cotizația se depune OBLIGATORIU in contul RO75 RNCB 0259 0284 5538 0001 deschis la BCR Vaslui CUI 15569943).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic, de LUNI până JOI între orele 11:00 – 15:00, la unul dintre următoarele numere de telefon:

Telefon secretariat 1: 0235322733

Telefon secretariat 2: 0743160368

 Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

 1. Cerere eliberare AVIZ
 2. Tabel secții
 3. Cerere eliberare AVIZ – Delegat

Informații cu privire la  asigurarea de malpraxis:

– Valoarea minimă a riscului asigurat va fi conform Hotărârii nr 5/16.03.2018 al OAMGMAMR.

Hotărârea nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 29 martie 2018.


Art. 1. –

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

 1. a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din specialitățile paraclinice, care exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii județene de ambulanţă, DGASPC, clinici private acreditate asimilate ca unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
 2. b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 000 euro;

  c) asistenţii de farmacie din farmaciile cu circuit deschis, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2. – Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia INDIVIDUAL numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Art. 3. – Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

NU vom prelua dosare CU ASIGURĂRILE INCOMPLETE PENTRU ANUL 2023!

 

HOTĂRÂRE nr. 5 din 11 martie 2020 privind eliberarea avizului anual
EMITENT
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2020


În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința din data de 11.03.2020, emite următoarea hotărâre:

 

Articolul 1 – Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

 1. a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzute legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;
 2. b) plata cotizației la zi;
 3. c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs (2022)

Articolul 2 – În cazul membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

 

Articolul 3 – Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

 

Articolul 4 – Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019*) privind perioada de eliberare a avizului anual.*) Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 11 martie 2020.

Nr. 5.


Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic, de LUNI până JOI între orele 11:00 – 15:00, la unul dintre următoarele numere de telefon:

Telefon secretariat 1: 0235322733

Telefon secretariat 2: 0743160368

 Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!