Doi membri ai Filialei Vaslui sunt invitați să participe la activitățile proiectului “Schimb de bune practici: Elaborarea și completarea planului de îngrijiri”, implementat de OAMGMAMR Național.

Grupul țintă al proiectului este format din 84 de persoane (2 persoane din fiecare județ), care vor participa la un schimb de experiență privind planurile de îngrijiri în Madrid, Spania, iar membrii eligibili să se înscrie sunt:
– 1 persoană din fiecare județ care exercită funcția de director de îngrijiri/asistent șef spital/asistent șef secție;
– 1 persoană din fiecare județ care exercită profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical care lucrează într-o secție de spital și are în responsabilitate elaborarea și completarea planului de îngrijiri;

Organizația centrală a pus la dispoziția filialelor o Metodologie de selecție a participanților. Astfel, pe lângă condițiile enumerate mai sus, se pot înscrie membrii care:
Nu au primit sancțiuni disciplinare;
Nu au mai participat la vizite transnaționale organizate în cadrul proiectelor derulate anterior de către OAMGMAMR Național;
Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale incluse în Formularul de înregistrare a grupului țintă și declarația pe propria răspundere – Anexele 1 și 2;
Sunt de acord să participe la activitățile din cadrul proiectului;
Vor avea disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect pentru care au fost selectați, în conformitate cu datele de desfășurare ale acestora;

Documentele participantului necesare înscrierii în grupul țintă:
❖ Formularul de înregistrare în grupul țintă – completat corect și semnat – în original – Anexa 1 la prezenta Metodologie;
❖ Declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect – semnată și datată – în original – Anexa 2 la prezenta metodologie;
❖ Diplome de studii, inclusiv specializări și studii postuniversitare – certificate conform cu originalul;
❖ C.I valabil – certificat conform cu originalul;
❖ Adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical/director de îngrijiri/asistent șef) – în original;
❖ Recomandare de la OAMGMAMR filiala de care aparține (pentru director îngrijiri/asistent medical șef) sau Recomandare de la asistentul medical șef de secție pentru asistenții medicali care lucrează pe secțiile de spital;
❖ Model plan îngrijiri folosit la nivelul spitalului de unde provine candidatul
Selecția se va realiza la nivelul filialelor, dar confirmarea participării și validarea dosarelor va fi realizată la nivelul OAMGMAMR Național.

După finalizarea procesului de selecție, grupul țintă al proiectului va participa la câte o vizită de lucru la Madrid, care se va desfășura după următoarea structură:
– 1 zi la sediul Consejo General de Enfermeria, Madrid – prezentare generală, cadru
legislativ, modele privind planurile de îngrijiri;
– 1 zi la un spital din Madrid – activități și exemple practice pe tema planului de
îngrijiri.

În total, vor fi organizate 8 astfel de vizite, fiecare candidat participând o singură dată.

Deplasarea se va organiza pe parcursul a 5 zile (4 nopți de cazare) – luni-vineri sau marți-sâmbătă, iar distribuția grupului țintă în cele 8 grupe va fi făcută de către echipa de implementare. În acest sens, persoanele din grupul țintă vor semna o declarație de disponibilitate pentru efectuarea deplasării oricând în perioada aprilie 2024 – noiembrie 2024.

Reprezentanții Filialei Vaslui sunt planificați pentru perioada 28.10-01-11. 2024.

Depunerea dosarelor la sediul Filialei Vaslui (Strada Eternității, nr.8), la secretariat, în vederea selecției: 18.03-27.03.2024, (până la ora 15)
Analiza și selecția dosarelor: 28-29.03.2024
Transmiterea dosarelor selectate pentru validare către Comisia de la nivel național: 01.04.2024

Proiectul “Schimb de bune practici: Elaborarea și completarea planului de îngrijiri” a demarat la începutul lunii Ianuarie 2024 și se derulează pe o perioadă de 14 de luni, fiind implementat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) în parteneriat cu Consejo General de Enfermeria Spania.

Anexa 1_Formular GT.pdf

Anexa 2_Declaratie propria răspundere.pdf

Metodologia selectie – plan ingrijiri.pdf