Vă reamintim că de la data de 2 octombrie 2023 începe acțiunea de eliberare a Avizelor Anuale de exercitare a profesiei de asistent medical  pentru anul 2024.
Pentru a preîntâmpina aglomerația în luna Decembrie 2023 sau în luna ianuarie 2024, vă rugăm să prezentați actele necesare pentru eliberarea Avizului medical 2024  începând cu data de 2 Octombrie 2023, astfel:

 • 02 octombrie 2023 – 31 octombrie 2023 – vor depune actele asistenții medicali din mediul privat (ex: C.M.I. , Cabinete de specialitate, Laboratoare, Farmacii , Unități Militare, Spitale Private, Policlinici Private, Voluntari) ( atașăm modelul cererii )
 •  01 – noiembrie 2023 – 29 noiembrie 2023 – vor depune actele asistenții medicali la care angajatorul le oprește cotizația pe statul de plată (ex: Spitale, Ambulatorii de Specialitate, Asistenți medicali comunitari, DGASPC, Ambulanță, Dializă, Medicină Școlară, D.S.P. , Centre de Asistență Medico-Socială, Penitenciar)

Delegații (asistenții medicali șefi de secție) care depun actele pentru colegi, vor anexa cererea însoțită de tabelul nominal cu datele colegilor ( atașăm modelul). Fiecare asistent medical angajat își va completa Cererea de eliberare a avizului anual.

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se eliberează NUMAI  la cererea scrisă a asistentului medical, după modelul atașat.

Pentru fiecare formă de exercitare a profesiei se va emite un aviz anual specific. ( în regim  salarial, independent sau voluntariat)

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2023 pot să urmeze cursurile Gratuit pe platforma de cursuri a OAMGMAMR Filiala Vaslui

 https://oammrvs-emc.ro și  pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL  http://emc.oamr.ro 

 Documentele necesare pentru obținerea avizului anual 2024

 1. CEREREA TIP ( conform modelului anexat ) ( modelul de cerere este același pentru toate formele de exercitare a profesiei).
 2. Copia Asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională VALABILĂ până la data de – 31 DECEMBRIE 2024.

Conform Hotararii OAMGMAMR Nr. 20/ 30.08.2023,  toți Asistenții medicali (indiferent de secție) care își exercită profesia in unități sanitare cu paturi , centre și unități de primire urgențe, servicii de ambulanță – vor încheia asigurare de răspundere civilă la o valoare minimă a riscului asigurat de 10.000 euro.

 NU vom prelua dosare CU ASIGURĂRILE INCOMPLETE PENTRU ANUL 2024!

 1. Certificatul de Membru în original.
 2. – 30 credite EPC pentru întreg anul 2023 (copiile certificatelor de absolvire a cursurilor EPC dacă acestea nu sunt efectuate pe platforma de cursuri a filialei Vaslui) pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2023.
 3. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali la care au intervenit modificări în anul 2023.
 4. Extras REVISAL (Raportul per salariat) semnat, ștampilat, datat de către angajator, termen de valabilitate 10 zile de la data emiterii, pentru calculul cotizației ( cuexcepția salariaților cărora li se oprește cotizația pe stat de plată și este virată prin OP de către angajator).
 5. Copia Certificatului de înregistrare fiscală ( unde este cazul)
 6. Certificatul medical tip A5 ( eliberat de Ambulatoriile de specialitate – cu aviz de la medicină internă și psihiatrie) – numai pentru asistenții medicali pensionari și pentru cei care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 7. Dovada achitării cotizației de membru integral pentru anul 2024 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ ! ( modul de calcul este: 1% din salariul de încadrare x 12 luni/ an) Cotizația poate fi achitată cu cardul la sediul filialei (deținem POS) sau cu ordin de plata in contul

RO75 RNCB 0259 0284 5538 0001 deschis la BCR Vaslui CUI 15569943).

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic, de LUNI până JOI între orele 11:00 – 15:00, la unul dintre următoarele numere de telefon:Tel. secretariat 1: 0235322733 Tel.  secretariat 2: 0743160368 

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Cerere asistent medical – eliberare aviz anual – click pentru descărcare

Cerere delegat eliberare aviz anual – click pentru descărcare