HOTĂRÂREA NR.26 / 12.10.2023 privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 972 din 26 octombrie 2023.
Art.1 al documentului menționează că: “Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate, pentru asumarea răspunderii individuale și probarea responsabilității profesionale”.
Hotărârea are 3 Anexe atașate: Model de parafă (Anexa1), CERERE eliberare adeverință pentru întocmirea parafei profesionale (Anexa2) și o Adeverință care atestă calitatea de membru (Anexa3).
Vă reamintim că obligativitatea parafei este mentionață în Ordonanța144/2008 cu modificările și completările ulterioare
SECŢIUNEA a 4-a/Drepturile şi obligaţiile membrilor:
“ART. 46 (1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii: l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate….”