Cunoscută şi sub denumirea de asigurare de maplraxis, asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli profesionale este documentul care asigură asistentul medical/moaşa împotriva riscurilor ce decurg din exercitarea profesiei pentru prejudicii produse prin acte de malpraxis.

Poliţa se poate încheia la societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. O xerocopie a asigurării trebuie depusă la dosarul de înscriere în OAMGMAMR.

Valorile asigurate sunt:

10.000 Euro, pentru asistenţii medicali – inclusiv cei de farmacie – şi moaşele care profesează în unităţi sanitare cu paturi;

4000 Euro, pentru asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;

2000 Euro, pentru asistenţii de farmacie în circuit deschis, asistenţi de igienă şi sănătate publică.

Pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, Consiliul Naţional al OAMGMAMR a stabilit, în şedinţa din 27 martie 2015, că aceştia vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională suplimentară la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro. Asigurările se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Sectorul Asigurări.