Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Certificatul de cazier judiciar – ORIGINAL – se obţine de la Poliţia Municipiului Vaslui sau de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui;

2. Certificatul de sănătate fizică şi psihică (tip A5, eliberat de policlinica de stat sau privata) – ORIGINAL.

3. Copia legalizată a documentului de studii care atestă formarea în profesia de asistent medical, moaşă (Liceu Sanitar / Şcoala Profesională Sanitară / Şcoala Postliceală Sanitară / Colegiu Universitar Medical / Facultatea de Asistenţi Medicali) / Adeverinţa de absolvire atunci când diploma nu este încă eliberată de instituţia de învăţământ. La aceasta se va adăuga Suplimentul Europass și foaia matricolă

4. Copia diplomei de bacalaureat sau a diplomei de 12 clase fără bacalaureat, împreună cu foaia matricola liceu ;

5. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale. Polita se poate face la orice firmă de asigurări care face şi asigurări pentru maşini, locuinţe, bunuri etc. Valorile asigurate sunt: 10.000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi sanitare cu paturi); 4000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare); 2000 Euro (asistenţii de farmacie, asistenţi de igienă şi sănătate publică);

6. Copii ale actelor de stare civilă: Certificat de naştere, căsătorie / divorț (dacă este cazul), carte de identitate;

7. Declaraţie pe propria răspundere – se obţine de la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Vaslui;

8. Copia chitantei taxei de înscriere (100 RON).

NOTĂ:

Dosarele pot fi depuse de persoanele care domiciliază pe teritoriul județului Vaslui;
– Pentru asistenţii medicali care nu au la dosar copia legalizată a diplomei de studii, se eliberează o adeverinţă care le dă dreptul de a profesa, urmând ca după eliberarea diplomei şi depunerea acesteia în copie legalizată la sediul OAMGMAMR Vaslui să obţină Certificatul de Membru.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.