În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.
Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.
Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Taxa este de 100 de lei.

DOCUMENTELE NECESARE

Dosarele se pot depune personal la sediul Filialei Vaslui, de luni până vineri inclusiv, iar documentele necesare sunt:

Pentru asistenţii medicali generalişti cu sau fără experienţă profesională;
Pentru asistenţii medicali de obstetrică-ginecologie/moaşă cu sau fără experienţă profesională;
Pentru asistenţii medicali ai altor specialităţi decât cele de mai sus cu experienţă profesională;

Cerere recunoastere titlu de calificare în UE(descarcă fişierul ataşat)

Model adeverință de salariat– trebuie completată de angajator respectând modelul ataşat.

Consultă Baza de date a Comisiei Europene cu privire la profesiile reglementate în Uniunea Europeană

Ghid de certificare şi recunoaştere pentru profesia de asistent medical

SITUAŢIA DOCUMENTELOR PRIMITE

Documentul se va ridica de la sediul Filialei Vaslui personal sau de către împuternicit, prin procură notarială. Programul nostru este cu publicul luni 12:00-16:00 , marti si joi 8.30 – 15.00

Memoriile, contestaţiile privind documentele de atestare a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi asistent medical, se depun la Filiala Vaslui, urmând ca acestea să fie înaintate către Structura de Specialitate a OAMGMAMR.